Zespół


 

s. Edyta Gawrysiuk

- psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

 

Wykształcenie:

 • Papieski Wydział Nauk Pedagogicznych „Auxilium” w Rzymie – kierunek Psychologia (2007)
 • Studium Psychoterapii w SPCh (2012)
 • Certyfikat Psychoterapeuty (2015)

 

Przynależność do stowarzyszeń:

 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy:

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży w zakresie:

 • problemów życiowych,
 • problemów w relacji
 • problemów wychowawczych
 • problemów rozojowych
 • kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych (utrata pracy, bliskiej osoby, utrata dziecka, aborcja)
 • przemocy psychicznej, fizycznej, seksulanej
 • zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzeń osobowości

 

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję z licencjonowanym superwizorem.

 

Przyjmuję:

 

 • Wtorek    10.00 - 18.00
 • Czwartek  10.00 - 18.00

 

 

 

Katarzyna Kwaśniewska - psychoterapeuta

 

Wykształcenie:

jestem absolwentką 4-letniego Studium Psychoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Pracuję w nurcie integratywnym tzn. w oparciu o całościowe widzenie człowieka w jego wymiarze psychicznym,fizycznym i duchowym, wykorzystując dorobek różnych szkół terapeutycznych na potrzeby konkretnego pacjenta.

 

Rodzaj świadczonej pomocy:

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i grupy terapeutyczne.

W szczególności zapraszam osoby :

 • znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby (również straty okołoporodowe, poronienie),
 • rozstanie z bliską osobą, rozwód;
 • doświadczające trudności we wchodzeniu w dorosłość,
 • doświadczające problemów w relacjach;
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • depresją
 • doświadczających przemocy;

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję z licencjonowanym superwizorem.

Prywatnie jestem żoną i mamą.

 

Przyjmuję w:

Poniedziałek: 10.00 - 18.00