Zespół


 

s. Edyta Gawrysiuk

- psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

 

Wykształcenie:

 • Papieski Wydział Nauk Pedagogicznych „Auxilium” w Rzymie – kierunek Psychologia (2007)
 • Studium Psychoterapii w SPCh (2012)
 • Certyfikat Psychoterapeuty (2015)

 

Przynależność do stowarzyszeń:

 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy:

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży w zakresie:

 • problemów życiowych,
 • problemów w relacji
 • problemów wychowawczych
 • problemów rozojowych
 • kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych (utrata pracy, bliskiej osoby, utrata dziecka, aborcja)
 • przemocy psychicznej, fizycznej, seksulanej
 • zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzeń osobowości

 

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję z licencjonowanym superwizorem.

 

Przyjmuję:

 

 • Wtorek    10.00 - 18.00
 • Czwartek  10.00 - 18.00