O nas


 

 

 

 

Dom Samotnej Matki

Dom samotnej Matki i Dziecka w Legionowie jest miejscem czasowego pobytu dla matki i jej dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy lub oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka.

 

Adresatami zadania są samotne matki z dziećmi z powiatu legionowskiego, które utraciły mieszkanie doznały przemocy lub których sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godnie i bezpieczne wychowanie dzieci; a także kobiety oczekujące na urodzenie dziecka.

 

Funkcjonuje on na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r.,Nr 43, poz. 418).

 

Dom Samotnej Matki i Dziecka ma charakter placówki opiekuńczo – wspierającej, działającej w duchu pedagogiki chrześcijańskiej.

 

Matki wraz z dziećmi otrzymają pokoje, mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, jadalni,świetlicy dla dzieci, pralni, suszarni, ogrodu oraz pomocy: psychologicznej,terapeutycznej, socjalnej, medycznej, prawnej, duchowej, itp. Mogą korzystać z dostępnych w Domu środków społecznego przekazu.

 

W czasie pobytu mieszkanki mają możliwość uczenia się szycia, gotowania, prowadzenia domu jak każda matka. Mają możliwość uczenia się obsługi komputera i korzystania z Internetu. W miarę możliwości mogą korzystać z uzupełnienia odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości, gdy nie będą miały możliwości ich samodzielnego zakupu. Wszelkie działania skierowane są na przywrócenie równowagi psychicznej i duchowej mieszkanek i ich dzieci, wspieranie macierzyństwa, wzmacnianie więzi pomiędzy matką a dzieckiem.

Kobiety w ciąży otoczone są specjalistyczną opieką mającą na celu wyciszenie napięć wynikających z nieoczekiwanej ciąży, pomoc w akceptacji dziecka, nabycie praktycznych umiejętności w opiece nad nim i pomoc w odbudowaniu zerwanych więzi rodzinnych.

W celu umożliwienia podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach, każda mieszkanka ma program usamodzielnienia.

Dom ten pozwala na nowo wyznaczyć sobie wartości i cele wżyciu.

 

 

 

 

Celem Domu Samotnej Matki i Dziecka jest:

 • zapewnienie schronienia, tymczasowego zamieszkania samotnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży doznającym przemocy poprzez zapewnienie podstawowych warunków bytowych,
 • izolowanie matek z dziećmi i kobiet w ciąży ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy poprzez zapewnienie podstawowych warunków bytowych, pomoc prawną,
 • ochrona dziecka poczętego poprzez udzielenie pomocy i opieki ich matkom,
 • pomoc samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka poprzez działania wychowawcze, profilaktyczno-edukacyjne, opiekę medyczną,
 • udzielenie wsparcia matkom, które są ofiarami przemocy i otoczenie ich opieką bytową, socjalną, psychologiczną, prawną, itp. tak, aby pobyt w tym Domu mógł zaowocować spokojnym macierzyństwem, znalezieniem perspektyw na przyszłość oraz przyśpieszeniem procesu socjalizacji.
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej poprzez pomoc psychologiczno-terapeutyczną
 • przygotowanie matek i ich niepełnoletnich dzieci oraz kobiet w ciąży do godnego i samodzielnego życia w społeczeństwie i pomoc w odnalezieniu w nim swojego miejsca oraz powrót do normalności poprzez aktywizację zawodową, poprzez działania wychowawcze, profilaktyczno-edukacyjne,
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez naukę odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej
 • przeciwdziałanie w powielaniu niewłaściwych wzorców rodzinnych i środowiskowych poprzez działania wychowawcze, profilaktyczno-edukacyjne, o
 • dbudowanie kontaktów z rodziną,
 • zapobieganie wyuczonej bezradności poprzez pomoc psychologiczno - terapeutyczną, poprzez aktywizację zawodową, poprzez działania wychowawcze, profilaktyczno-edukacyjne,
 • pomoc w uregulowaniu sytuacji rodzinnej poprzez pomoc prawną, socjalną
 • pomoc w ukończeniu szkoły, znalezieniu pracy, a także w załagodzeniu nieporozumień w rodzinie i powrocie do rodziny poprzez mediacje rodzinne, poprzez aktywizację zawodową, poprzez działania wychowawcze, profilaktyczno-edukacyjne.

Zakres pomocy w Domu Samotnej Matki i Dziecka jest dostosowany do indywidualnych potrzeb matki i jej dzieci. Zakłada dążenie do usamodzielnienia się matki, bądź jej powrót do rodziny i odbudowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Dom Samotniej Matki i Dziecka zapewni schronienie, poczucie bezpieczeństwa oraz izolację od sprawców przemocy, wsparcie socjalne, psychologiczne, medyczne i prawne oraz rodzinną atmosferę opartą na miłości.

W ramach potrzeb bytowych zapewniamy pokoje z łazienkami i wc; umeblowane i wyposażone (niezbędne meble, sprzęt, pościel i bielizna pościelowa) zgodnie z potrzebami jego mieszkańców oraz pomieszczenia dziennego pobytu, takie jak: kuchnia (w pełni wyposażenia), jadalnia, pokój zabaw dla dzieci, świetlica umożliwiająca odpoczynek oraz organizowanie grupowych zajęć edukacyjnych, pokój odwiedzin, pokój terapii, pralnia, suszarnia, prasowalnia, holl, wyposażone biuro, pomieszczenia gospodarcze. Dostępne są też komputery, które ułatwiają poszukiwanie pracy.

Ww/w pomieszczeniach jest centralne ogrzewanie podłogowe, a w pralni i suszarni jest ogrzewanie nagrzewcze. W pomieszczeniach jest energia elektryczna, ałazienki mają ciepłą i zimną wodę.

Każda mieszkanka w kuchni ma swoje szafki zamykane na klucz i wydzielone miejsce w lodówce. Ma również zestaw naczyń i sztućców do wyłącznego użytku.

Budynek jest nowy o wysokim standardzie, zaprojektowanym i wykonanym zgodnie z normami Unii Europejskiej dla tego typu placówek.

Obiekt otacza piękny, zielony ogród. Otoczenie i dom będą wpływać na poczuciebezpieczeństwa i dobre samopoczucie matek i ich dzieci, atmosfera domu będzieprawdziwie rodzinna, pozwalająca na powrót do równowagi psychicznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa cały budynek jest pod stałym monitoringiem.

 

 

Dom Samotnej Matki i Dziecka jest współfinansowany przez Powiat legionowski