Kim jesteśmy?


„Urszulanka, jak drogocenna muszla, powinna być zawsze otwarta, aby przyjąć krople rosy niebiańskiej i przemieniać je w drogocenne dzieła miłości”. (Ksiądz Franciszek Della Madonna)
„Urszulanka, jak drogocenna muszla, powinna być zawsze otwarta, aby przyjąć krople rosy niebiańskiej i przemieniać je w drogocenne dzieła miłości”. (Ksiądz Franciszek Della Madonna)

 

  

Siostry Urszulanki Niepokalanej Maryi Panny z Gandino

 

DZIEWICE KONSEKROWANE BOGU W SŁUŻBIE WYCHOWAWCZEJ

 

 

 

 

 

  

 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino zostało założone w 1818 r. przez sługę Bożego ks. Franciszka Della Madonna, ówczesnego Proboszcza Gandino (Włochy).

 

Urszulańska tożsamość charyzmatyczna cechuje się wychowaniem.
Wychowanie to przejawia się we “współczuciu” Jezusa, który pochylał się nad każdym człowiekiem i troszczył się o niego. Na wzór Chrystusa także i Urszulanka troszczy się o każdego brata i każdą siostrę, „by dojść razem do jedności wiary w Chrystusie, człowieku doskonałym” (Ef. 4,13) i tak jak Chrystus chce pełnić wolę Ojca, przyjmując postać służebnicy, tzn. Służebnicy Słowa, Służebnicy Krzyża i Służebnicy Misji. W szczególny sposób Niepokalana Maryja jest jej przykładem,

gdyż z każdym dniem staje się Matką dla wszystkich ludzi: Maryją w Kościele dzisiaj.

 

 

Nasze zgromadzenie jako misję kościoła obrało sobie za zadanie wychowanie. jest ono naszym mottem, które jest nieodłączalne od słowa RAZEM, gdyż tylko wpólnymi siłami możemy podołać misji wychowawczej.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino zostało założone w roku 1818 w północnej części Włoch. Przyczyną powstania Zakonu była troska ówczesnego Proboszcza Gandino, ks. Franciszka Della Madonna o dziewczęta, które w tamtejszych czasach nie miały możliwości nauki. Ks. Franciszek twierdził,
że jeżeli dobrze wychowamy kobietę w społeczeństwie, wtedy ono będzie miało szansę poprawnego rozwoju.
Ksiądz Franciszek po prostu stawia na kobietę. 3 grudnia 1818 roku po wielkich zmaganiach otwiera pierwszą szkołę podstawową w Gandino, a nauczycielki gromadzi w jednym domu, dając w ten sposób początek pierwszej wspólnoty.
"Razem" podałamy wychowaniu - mówiły -, gdyż mamy jedyny cel: poświęcić się misji wychowawczej służąc Bogu, który jest ukryty w każdej wychowance.
Siostry Urszulanki N.M.P. z Gandino pozostały wierne programowi jaki wytyczył im Założyciel. Wraz z pierwszymi siostrami wybrał on duchowość i regułę Anieli Merici. Dlatego też szczególną uwagę zwracamy na życie kobiety, ich formację, właściwe wychowanie i pomoc w dojrzewaniu do dorosłego życia, do bycia matką, żoną, siostrą...

Za przykładem Ks. Franciszka staramy się być służebnicami: Słowa Bożego, Misji Zbawienia i Krzyża. Centralnym punktem naszej duchowości jest dążenie do utożsamienia się z Jezusem Chrystusem. Ciągle żywe są w naszej świadomości słowa naszego Założyciela: „nic nie czyńcie co nie prowadziłoby do jedności z Chrystusem ukrzyżowanym..." Musimy dać podstawę wszystkiemu by móc jedynie wpatrywać się i naśladować naszego Zbawiciela Jezusa”.

Naszym powołaniem jest życie w Pokorze i Miłości. Ks. Franciszek często powtarzał swoim siostrom: „miłujcie się wzajemnie, przekonane, że Zgromadzenie będzie trwało dotąd dopóki będzie trwała miłość”. Bardzo bliska jest nam również duchowość maryjna.
Codziennie wpatrujemy się w Matkę Bożą, aby wcielać w naszą pracę Jej miłość, oddanie, pokorę, zaufanie, delikatność...