Charyzmat Urszulański


Charyzmat Urszulanki N.M.P. z Gandino to:


 

charyzmat wychowawczy:

 

przykład Jezusa Chrystusa, który troszczy się o każdego człowieka, to wzór dla urszulanki,by troszczyć się tak jak On o każdą siostrę i brata;

 

charyzmat maryjny:


Niepokalana Maryja jest wzorem z którym Urszulanka się identyfikuje i ofiarowuje w swoim codziennym życiu serce Maryja, by stawać się tak jak Ona dzisiaj w Kościele;

 

charyzmat mericjański:


Św. Aniela Merici i św. Urszula są patronkami Urszulanki i z ich przykładu życia każda czerpie wzór. św. Aniela jest wychowawczynią duchowości, która uczy jak być oblubienicą - matką - wychowawczynią; św. Urszula zaś jest wzorem najwyższej miary miłości: oddania do końca swego życia.

 

 

NASZA DUCHOWOŚĆ


Za przykładem Założyciela - Ks. Franciszka Della Madonna - jesteśmy służebnicami Słowa Bożego, Misji i Krzyża.
Centralnym punktem naszej duchowości jest dążenie do utożsamienia się z Jezusem Chrystusem. Ciągle żywe są w naszej świadomości słowa naszego Założyciela ks. Franciszka Della Madonna: „nic nie czyńcie co nie prowadziłoby do jedności z Chrystusem ukrzyżowanym... Musimy dać podstawę wszystkiemu by móc jedynie wpatrywać się i naśladować naszego
Zbawiciela Jezusa”.
Naszym powołaniem jest życie w Pokorze i Miłości. Ks. Franciszek często powtarzał swoim siostrom: „miłujcie się wzajemnie, przekonane, że Zgromadzenie będzie trwało dotąd dopóki będzie trwała miłość”.
Bardzo bliska jest nam również duchowość Maryjna. Codziennie wpatrujemy się w Matkę Bożą, aby wcielać w naszą pracę Jej miłość, oddanie, pokorę, zaufanie, delikatność...
Siostry Urszulanki N.M.P. z Gandino szczególną uwagę zwracają na życie kobiety, jej formację, właściwe wychowanie i pomoc w dojrzewaniu do dorosłego życia, do bycia matką, żoną, siostrą...

"Niech widzą zawsze wasze oczy spokojne i usta uśmiechnięte"

 

„Jeżeli patrzysz na ludzi sercem Zbawiciela, w tej Świątyni miłości,

sprawisz, że staną się ogromnym blaskiem piękności w tej świątyni,
która zmieni ich dusze w drogocenne i uprzejme:

miej w sercu ich zbawienie!
SERCE:

tam masz patrzeć i tam masz zawsze powracać"

 

(Ks. FranciszekDella Madonna - Założyciel)