Aktualności


 

INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO

200 LAT SIÓSTR URSZULANEK N.M.P. Z GANDINO

 

8 grudnia 2017 roku podczas uroczystej Mszy Świętej ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele św. Aleksadra od Krzyża, przełożona generalna Matka Raffaella Pedrini zainicjowała obchody Roku Jubileuszowego. 200 - lecia Założenia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino przez księdza Franciszka della Madonna 3 grudnia 1818 roku w Gandino ksiądz Franciszek della Madonna założył nasze Zgromadzenie zakonne

Wyrażamy wdzięczność Bogu za…

dar Ducha Świętego dla naszego założyciela księdza Franciszka della Madonna,

200 lat istnienia naszej Rodziny Zakonnej,

Boże Błogosławieństwo, którym nas obdarzał przez 200 lat,

wszystkie Siostry Urszulanki z Gandino, które szukały Oblicza Chrystusa w modlitwie i misji wychowawczej.

Podczas uroczystości została zapalona lampa, która w Roku Jubileuszowym będzie płonąć w kaplicy naszego Domu Macierzystego w Gandino.

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANIELI MERICI

 

27 stycznia w łączności z wszystkimi Urszulankami na świecie, obchodziłyśmy Święto św. Anieli Merici, naszej duchowej Matki. Założone przez nią w 1535 roku Towarzystwa św. Urszuli, stało się zalążkiem licznej rodziny urszulańskiej.

W tę wspaniałą historię wpisują się również od 200 lat Siostry Urszulanki N.M.P. z Gandino, założone 3 grudnia 1818 roku przez księdza Franciszka della Madonna w Gandino (północne Włochy). Wraz z pierwszymi siostrami wybrał On duchowość i regułę Anieli Merici. Dlatego też szczególną uwagę zwracamy na życie kobiety, ich formację, właściwe wychowanie i pomoc w dojrzewaniu do dorosłego życia, do bycia matką, żoną, siostrą...

Nasza radość wspólnego świętowania (siostry ze wspólnot w Legionowie i w Nurcu – Stacji) była tym większa, że wśród nas była obecna nasza Matka Generalna Raffaella Pedrini. Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Piotra Klejzerowicza – proboszcza parafii w Nurcu – Stacji oraz ks. Jarosława Błażejaka dziękowaliśmy za życie i dzieło św. Anieli oraz za posługę Jej duchowych córek w Polsce i na całym świecie. Pod koniec sprawowanej Eucharystii słowo pozdrowienia i życzenia do Matki Raffaelli skierowali parafianie z Nurca.

W roku Jubileuszu 200 lat założenia naszego Zgromadzenia za wstawiennictwem Matki Anieli prosimy o łaskę wierności naszemu powołaniu i charyzmatowi.