CENTRUM PROMOCJI ŻYCIA


DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK N.M.P. z GANDINO

CENTRUM PROMOCJI ŻYCIA zostało utworzone w 2006 roku.

Jest miejscem, w którym życie ludzkie jest otoczone troską. Siostry Urszulanki, zgodnie z duchem charyzmatu troski o każdego człowieka pragną, aby każdy człowiek był w centrum zainteresowania z całą godnością, wolnością i poszanowaniem.

Głównym celem Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino jest służba osobom poprzez pedagogię miłości, a w szczególności wychowanie dzieci i młodzieży, wychowanie kobiety w świetle duchowości Maryjnej i św. Anieli Merici, skupiając uwagę wychowania na życie żeńskie.

 

Dzieła realizowane w Domu to:

 

Zadaniem Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino jest dawanie pełnego świadectwa oddania się Bogu w służbie wychowawczej, wynikającej z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego i pochylania się z troską nad każdym człowiekiem, odczytanego w znakach czasu i potrzebach ludzi.

 

 

WSPÓLNOTA SIÓSTR

siostra Laura - siostra Dominika - siostra Edyta - siostra Marzena

Kaplica