Założyciel


Sługa Boży Ks. Franciszek Della Madonna  (1771-1846)
Sługa Boży Ks. Franciszek Della Madonna (1771-1846)

PŁOMIENNY APOSTOŁ

 

Franciszek Della Madonna urodził się 3 stycznia 1771 roku w Gandino. Ojciec Paweł i matka Łucja byli ubodzy, ale mieli głęboką wiarę. W 1789 roku Franciszek wstąpił do Seminarium w Bergamo i poświęcił całe swoje życie Maryi Niepokalanej. 21 grudnia 1793 roku został wyświęcony na kapłana. „Przyszedłem rzucić ogień nai jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłoną” (Łk 12,49). Ksiądz Franciszek starał się zapalić ten ogień miłości wszędzie, tam gdzie przebywał. Jako duszpasterz pracował w różnych parafiach diecezji Wenecji i Werony. Do Gandino powrócił w 1814 roku i był tam proboszczem. Mocno wierzył, że Maryja pomaga mu dotrzeć do innych ludzi, do tych, którzy potrzebują pomocy.

 

Płaskorzeźba na ścianie kaplicy Domu Generalnego (Bergamo - Włochy), przedstawiająca Ks. Franciszka z pierwszymi siostrami
Płaskorzeźba na ścianie kaplicy Domu Generalnego (Bergamo - Włochy), przedstawiająca Ks. Franciszka z pierwszymi siostrami

Fascynowała go jej pokora, mówił, iż: „Dziewica najpokorniejsza ze wszystkich stworzeń, powiedziała, że Bóg uczynił jej wielkie rzeczy... aż do uczynienia jej prawdziwą matką, ponieważ zechciał spojrzeć na pokorę swojej służebnicy”.Ks. Franciszek był człowiekiem modlitwy i bardzo znanym kaznodzieją. Widział wielką potrzebę wychowania kobiety. Uważał, że jest ona sercem rodziny i należy bronić jej godności. Dlatego też gromadził wokół siebie dziewczęta i w 1818 roku otworzył dla nich w Gandino Szkolę Podstawową. Następnie zaczął współpracować z 4 nauczycielkami z okolic Mediolanu, które pragnęły poświęcić się wychowaniu dziewcząt i chciały zjednoczyć się we wspólnocie zakonnej.

 

 

 

 

"Moim jedynym i głównym celem było wydobyć z niewiedzy wiele ubogich dziewcząt, które wzbudzały we mnie i w innych współczucie" (Ks. Franciszek Della Madonna)

 

 

 

W krótkim czasie dołączyły się do nich inne dziewczęta z Gandino i okolic. Ksiądz Franciszek był dla nich Ojcem i Nauczycielem. Głęboko pragnął, aby jego córki poświęciły się również duszpasterstwu parafialnemu i pomocy tym najbardziej potrzebującym. Był to początek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino. W duchu prostoty i poświęcenia swoich duchowych nauczycielek – św. Anieli Merici i św. Urszuli; oddały się całkowicie pracy nad wychowaniem dziewcząt. Duchowość św. Anieli Merici sprawiła, że przewodnim hasłem ich życia stało się BYCIE RAZEM. Następnie Ksiądz Franciszek został zmuszony do opuszczenia swojej parafii i Zgromadzenia. Zmarł 14 czerwca 1846 roku w Bergamo, w sierocińcu dla dziewcząt z dala od swoich sióstr i Instytutu. Został pochowany na cmentarzu w Valterze (okolice Bergamo), jednak jego ciało zaginęło. Życie ks. Franciszka od początku do końca było bardzo aktywne, ponieważ potrafił on żyć jak bohater i przemieniać każdą trudność czy radość w okazję do wzrastania i dojrzewania. Założyciel naszego Zgromadzenia przypomina nam ciągle, że życie jest wielką wartością, a najwyższą godnością człowieka jest bycie przyjacielem Boga. Ks. Franciszek był i jest również dzisiaj znakiem bezinteresownej miłości do ludzi.

 

 

Ks. Franciszek Della Madonna oraz służebnice Boże Matka Gesuina Seghezzi i Matka Dositea Bottani
Ks. Franciszek Della Madonna oraz służebnice Boże Matka Gesuina Seghezzi i Matka Dositea Bottani

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ 

KS. FRANCISZKA DELLA MADONNA
Z PROŚBĄ O JEGO BEATYFIKACJĘ

 


O Panie, który objawiłeś nam swoją miłość 
w kapłańskiej gorliwości pasterskiej KSIĘDZA FRANCISZKA DELLA MADONNA 

i tak chciałeś, aby był założycielem i ojcem nowej rodziny zakonnej w Twoim Kościele do służby młodzieży, wspomóż nas, abyśmy byli godni przyjąć dziedzictwo dobra przez niego pozostawione i abyśmy byli zdolni do przekazania ich następnym pokoleniom. Jego świadectwo życia ewangelicznego

i apostolskiego, niechaj lśni przed naszymi oczyma i pobudza w nas wolę i zapał do kochania „tylko Boga“ i w miłości Bożej wszystkich naszych braci. Prosimy Cię, Panie,  abyś zechciał uczcić także tu, na ziemi, twego wiernego i pracowitego sługę, abyśmy patrząc na jego przykład umocnili się w obowiązkach życiowych naszego powołania, dążąc do świętości. Obdarz nas, o Panie, łaską o którą Ciebie prosimy za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, Twojej i naszej Matki. Amen.