Niepokalana Maryja


 

Założyciel - Ks. Franciszek - kochał Maryję, jej orędownictwu poświęcił swoją misję i Zgromadzenie. Pragnął, by Siostry za swoją najlepszą przewodniczkę obrały Maryję Niepokalaną, gdyż Ona jest wzorem świętości.

 

Niepokalana Maryja jest wzorem Urszulanki, która pragnie ofiarować serce swej Matce, by być “Maryją dzisiaj Kościele”.

 

Codzienna Modlitwa do Niepokalanej

Niepokalana Maryjo,
przykładem życia naszego ojca, Franciszka della Madonna,
ofiarujemy Ci nasze serce i z sercem,
które należy na zawsze do Ciebie,
zwracamy się ku Tobie:

Ty, która jaśniejesz w cieniu Najwyższego
ogłaszając się Jego służebnicą,
wyniesiona jesteś między pokornymi i biednymi, uczyń z nas:

SŁUŻEBNICE SŁOWA,
aby Duch Święty zstąpił na nas
i zrodził w nas Wcielone Słowo;
SŁUŻEBNICE KRZYŻA,
abyśmy odkrywały w znaku Chleba i Wina,
który celebrujemy każdego dnia, prawdę braterskiej miłości; SŁUŻEBNICE MISJI,
abyśmy szły z pośpiechem tam, gdzie czekają bracia.

Ty, która chowałaś wspomnienie Kościoła pierwotnego
i przewidywałaś Jego spełnienie spraw,
abyśmy były wierne w ciągłości i wolne w nowości
a kiedy komunikowanie się będzie trudne,
naucz nas prostej mowy,
prawdy w miłości
i budowania jedności razem z Tobą
wokół Twojego Jezusa.
Amen