Piosenki


sł. i muz. Siostra Edyta Gawrysiuk

   

1. Veni Sancte Spiritus (2012)
   

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus. Veni!


2. Uniosłeś Panie mnie (2009)


Uniosłeś Panie mnie, wysoko w górę
i już nie lękam się, Ty jesteś przy mnie
Otwieram serce me na Twoje Słowo,
ono jak lampa u mych stóp
chcę kroczyć drogą Twą.
Jak ptak otwieram skrzydła
ku Tobie wznosić się chcę
na swych dłoniach uniesiesz mnie
Twa obecność siłę mi da
Tyś mój Pan, opoka ma.


3. Boże mój Boże (2012)


Boże, mój Boże, zmiłuj się nade mną.

4. Boże czułej miłości (2006)


Chodziłeś panie drogami naszej ziemi,
Pochylałeś się nad zagubionym człowiekiem,
Patrzyłeś mu w oczy, podnosiłeś, by wstał,
Miałeś pieczę nad każdym z nich.


Boże czułej miłości – daję Tobie siebie,
Boże pokoju serca – daję Tobie życie.
Twa tkliwością dzisiaj pragnę się stać,
Chcę ją zanieść w świat.


Chcę sycić się Panie pokojem Twym,
Twe światło zanieść na krańce ziem,
Zatroszczę się o dzieci Twe.


Panie, oto ja, Twoja służebnica,
Będę zachowywać Twe Słowo w sercu,
Zaniosę je do braci mych
Będę kroczyć droga Miłości Krzyża.


Moje życie Tobie powierzyć chcę,
Dniem i nocą szukam obecności Twej.
Jesteś moją nadzieją,
Do Ciebie biegnę, w miłości Twej Trwam.


5. Mara tha (2010)


Marana tha, przyjdź Panie Jezu czekamy na Ciebie
Marana tha / 3x

6. Narodził się (2010)


1. Narodził się dziś nam Zbawiciel
Maleńki nasz Odkupiciel.


Ref. Biegnijmy oddajmy Mu pokłon
na sianku tam leży nasz Zbawca
Maleńka Dziecina.
W tę noc Betlejemską już światłość rozbłysła,
bo rodzi się dziś nam Maleńka Dziecina.


2. Miłość na świat nam przybyła,
a w sercu pokój zrodziła.


3. Bóg – Emanuel jest z nami
O przyszedł, aby nas zbawić.

 

7Zaśpiewam Tobie (2006)

Zaśpiewam Tobie nową pieśń,

uwielbiać będę święte Imię Twe.

Ogłaszać będę Jezu miłość Twą.

Wzniosę uwielbienia pieśń.

 

Wspaniały jesteś umiłowany mój,

a miłość Twa niewypowiedziana.

Ku tobie Panie wznoszę serce me

i Ciebie Panie wysławiam.

 

Już widzę Ciebie Panie,

ramiona otwierasz swe dla mnie,

Życie dajesz, bo Twa miłość wierna jest,

niezgłębiona.

 

Biegnę za głosem Twym,

wołasz mnie lekkim szeptem swym.

Przychodzisz, aby ze mną być ,

dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

 

 

8. Twoje Słowo (2012)

Twoje Słowo jest pochodnia moją

Światłem na mojej ścieżce.

 

 

 

9. Nie lękaj się (2008)

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem

Wezwałem cię po imieniu; tyś moja!

Jestem z tobą nie lękaj się.

Jestem z tobą nie lękaj się.

Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,

I nawet rzeki nie zatopią ciebie.

Albowiem Ja jestem twój Pan.

Jesteś droga mym oczom i Ja miłuję cię.

Jestem z tobą nie lękaj się.

 

 

10. Pan jest ze mną (2000)

Pan jest ze mną – nie boję się

On czuwa nade mną
Pan jest ze mną – nie boję się, On mym cieniem.
Chociażbym przechodził ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Tyś moją skałą i mym schronieniem,
Moją nadzieją i mym pocieszeniem
Panie bądź ze mną, czuwaj przy mnie wciąż.

 

 

11. Zaślubiny (2002)

Ref.: Posłuchaj o córko, spójrz i nachyl ucha.

Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.

Król pragnie twojej piękności

Ciebie miłuje, wybrał cię na zawsze.

Oddaj chwałę Mu.

 

1. Jak wielka to łaska, drogocenny dar,

Zostać wybraną i powołaną

Darem dla innych, znakiem Twej miłości

Wzywasz mnie Panie, oto jestem twoja.

 

2. Dzisiaj me życie darem się staje

Chlebem łamanym i winem przelanym

Wszystko dla Niego, z Nim i przez Niego

Każda ma chwila, każda siostra i brat.

 

3. Tak, o mój Panie, oto twa służebnica

Wierna do końca, tak jak Maryja

Służebnica Słowa, Misji i Krzyża

W Twojej woli, Panie, cała radość ma.

 

 

12. Panie mój (2001)

Panie mój, dokąd pójść mam?

Tyś Droga mą, Tyś Życiem mym, Tyś Prawdą jest.

 

Panie nasz, do kogóż pójdziemy?

Tyś Mesjasz Pan , Ty Słowa masz na życie wieczne.

 

Panie mój, dokąd iść mam?

Gdzie schronię się, kto obroni mnie? Tyś Chrystus, mój Pan.

 

Pod Twoje skrzydła schowam się

Obrono ma, w cieni Twej reki zachowasz mnie.

 

13. Żyje we mnie Pan (2006)
Jesteś o Panie moją nadzieją, światłością w ciemnościach nocy.
W Tobie mój pokój, w Tobie ma siła,
Wiem to na pewno: z Tobą nie muszę się bać.
W cieniu Twych skrzydeł chronię się,
Z Tobą mój Jezu nie zachwieję się, bo Ty jesteś mą siłą, mą nadzieją.
Uwielbiam Ciebie moim życiem, chcę zaśpiewać Tobie moją pieśń.
Ogłaszać będę Twoje cuda, Królu mój.
Jesteś moim Bogiem, me oblicze szuka Cię,
W Twojej miłości kroczyć chcę.
Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Pan.

 

 

14. Psalm opieki Bożej (2000)
Ty, który mieszkasz w cieniu Pana,
Mówisz do Niego: ma ucieczko i twierdzo.
On twoim Panem, On twoja nadzieją,
On twoją obrona i twoim schronieniem.
Pan ciągle czuwa przy tobie,
Choćby noc nie ulękniesz się jej strachu,
Choćby dzień strzała cię nie zrani,
Choćby południe On jest przy tobie.


Ref. I ciebie na swych dłoniach uniesie,
uniesie ciebie
On twoją twierdzą, ucieczką
Jemu ufaj.


Albowiem Pan jest twą ucieczką,
Niedola nie przystąpi do ciebie.
Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
Aby cię na rękach nosili.
Pan będzie czuwał nad tobą,
Abyś swej stopy nie uraził o kamień.
On cię wybawi i przylgniesz do Niego,
On cię wysłucha, gdy wezwiesz Jego Imię.

 

 

15. Nienarodzeni (1997)
Popatrz na świat
codziennie przechodząc drogami miasta,
Popatrz na ludzi, zmienili się.
Czy widzisz radość,
gdy matka trzyma dziecko swe?
Tuląc je w ramionach tak bardzo kocha je.
Czy słyszysz ten głos wołający w otchłani?:
„Mamusiu ratuj mnie, ja chcę żyć,
ratuj, ja chcę żyć!”
To małe dziecko woła do ciebie i prosi
O najwspanialszy dar, który Bóg mu dał.
Czy ty nie odbierasz mu go?
Nie odbierasz mu go.
Skrusz serce swe i popatrz na świat.
Czy to cierpienie ma jeszcze trwać?
Skrusz serce swe i pomódl się,
Bo ono chce żyć. Ono prosi cię.
Popatrz na świat
codziennie przechodząc drogami miasta,
Popatrz na ludzi, zmienili się.

 

 

16. Chrystus Bramą (2000)
Oto stoję u wrót mego Pana, On jest Bramą
Bramą, która otwiera serca drzwi.
To Jezus nasz Pan, On Bramą naszą jest. Bramą owiec.
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
Jak tylko przeze Mnie” - Mówi Pan, mówi Pan.
On jest Bramą, Bramą owiec,
Przez którą ma przejść każdy człowiek.
On otwiera nam drzwi, otwiera serca drzwi /2x
„Ja jestem Bramą, „Ja jestem Bramą”,
On jest Bramą, Brama owiec . To nasz Pan!

 

 

17. Więc ufaj Mu (2010)
Bóg wybrał ciebie, zapragnął Ciebie dla siebie.
Dał ci wielkie serce, byś służył ludziom w miłości.


Ref. Więc ufaj Mu On Panem i Bogiem twoim na zawsze
Kochaj Go sercem, służ Mu ze wszystkich sił.


Bóg wybrał ciebie, zapragnął Ciebie dla siebie.
Wybrał byś pasł owce Jego i chronił je od złego.


Jego kapłanem dziś stajesz się, Bóg Siebie pragnie innym dać,
A tyś jest Jego sługą więc ufaj Mu,
On wybrał ciebie, byś służył Mu.

 

 

18. Bóg naszym Ojcem (2000)
Bóg naszym Ojcem, On naszym Panem,
On króluje na wieki wśród nas.
Chwałę Mu oddaj jego ludu,
On cię ukochał swą miłością odwieczną.
On cię wyzwolił spod jarzma ciężkiego,
wyrył twe imię na swojej dłoni,
Wybrał ciebie jako lud na własność,
śpiewaj Mu, wielbij Go Izraelu.


Boże nasz Ojcze chwała Ci, żeś nas ukochał, dzięki Ci,
Że jesteś z nami, prowadzisz nas, Ty nasz Pasterz, my twój lud.
Na zielone pastwiska wiedziesz nas,
ciągle jesteś z nami, ciągle trwasz.
Tyś drogą, życiem i prawdą, o nasz królu, Panie nasz.

 

 


19. Śladami wielkiego Polaka (2011)


Ref: Janie Pawle z nami bądź , pokaż drogę do Chrystusa
Chcemy kochać jak ty Jezusa i miłością darzyć się.


1. Chcemy otwierać drzwi Chrystusowi
Niech miłość zagości i wspólnota serc
Pragniemy kochać, być mocni miłością
Bo mamy odwagę dla miłości żyć.


2. Chcemy wymagać od siebie najwięcej
Będziemy dzielnymi świadkami Chrystusa
Płyniemy na głębię - już nie lękamy się,
Chrystus jest przy nas – to nasz Przyjaciel-Bóg


3. Chcemy przebaczać, bo Bóg jest miłością
Wytrwale się modlić, świętymi być
Każdego człowieka miarą serca mierzyć
I naszą przyszłość chcemy zacząć dziś.

 

 


20. Miłość będzie wiecznie trwać (2005)


Gdybym poznała wszystkie języki świata
I gdybym znała mowę aniołów
Nie mając miłości, kimże bym była?
Bo nie mając miłości cóż bym zyskała?


I nawet gdybym znała proroctwa
Posiadła wiarę, która góry przenosi
I gdybym mą majętność rozdała
A ciało swoje wydała na spalenie. Cóż zyskam?


Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa,
miłość jest dobra.
Ona pychą się nie unosi,
nie zazdrości, nie szuka poklasku.
Miłość podchodzi do wszystkich z szacunkiem,
Miłość nie szuka własnych spraw.
Lecz prawdą żyje i współweseli się z nią.
Lecz szuka prawdy, bo prawda da sens.


Miłość wszystko zniesie,
wszystkim wierzy, pokłada nadzieję. Miłość.


Kto kocha wszystko wybaczy,
Kto kocha wszystkim ufać może,
Kto kocha zniesie wszystko
I nigdy nie straci nadziei.


Miłość nigdy nie ustanie,
Miłość będzie wiecznie trwać.