Home


urszulanki.gandino@gmail.com (Legionowo)---urszulanki@op.pl (Nurzec Stacja)

 

 

05-120 Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 4, tel. 22 7740188
05-120 Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 4, tel. 22 7740188

 

zlobek.urszulanek@gmail.com

tel. 22 7740188

czytaj więcej...

Katolicki Żłobek to miejsce, w którym Twoje Dziecko będzie czuło się kochane i szanowane. Wychowujemy Dziecko w jego integralnym rozwoju w myśl naszej Patronki Anieli Merici, która nazywała swój styl wychowawczy pedagogiką miłości. Miłość to fundament, metoda a zarazem cel do którego chcemy prowadzić wychowanka. Żłóbek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00. Przyjmujemy Dzieci od 1 roku życia.

 

przedszkole.urszulanek@gmail.com 

tel. 22 7740188

czytaj więcej...

Misja Przedszkola: dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka, w centrum naszego zainteresowania jest dziecko; promujemy chrześcijański system wartości; uwzględniamy indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka; oferujemy przestrzeń, w której dzieci będą czuły się akceptowane, kochane i bezpieczne. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00. 

dommid.urszulanki@gmail.com

tel. 572 4444 33

czytaj więcej...

Dom samotnej Matki i Dziecka w Legionowie jest miejscem czasowego pobytu dla matki i jej dzieci, przejściowo pozbawionej wystarczających warunków i środków dożycia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania. Dom ma charakter placówki opiekuńczo – wspierającej, działającej w duchu pedagogiki chrześcijańskiej.

mieszkania.urszulanki@gmail.com

tel. 572 4444 33

czytaj więcej...

Mieszkanie chronione jest miejscem czasowego pobytu pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, która przygotuje wychowanki tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

 

 

poradnia.przemiana@gmail.com

tel. 664-300-628

czytaj więcej...

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Przemiana” jest miejscem do którego zapraszamy osoby pragnące dokonać przemiany w swoim życiu. Ośrodek oparty o wartości chrześcijańskie oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną

Zapraszamy osoby, które są zainteresowane rozwojem osobistym, doświadczające trudności i problemów w życiu prywatnym, małżeńskim, wychowawczym.

 

 

DOM BETANIA

czytaj dalej...

 

Dom rekolekcyjny: rekolekcje, dni skupienia, grupy zorganizowane

Dom wypoczynkowy: indywidulani goście lub grupy

Dom wakacyjny: półolonie dla dzieci, festyny, zawody sportowe

Dom formacyjny: spotkania lectio divina, dni skupienia, warsztaty muzyczne, koła zainteresowań, spotkania liturgiczno-biblijne, formacja ministrantów.