Kontakt


 "DOM BETANIA"

Dom Zakonny Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino
ul. Akacjowa 6
17-330 Nurzec Stacja

tel. 085 - 65 60 265

mail: urszulanki@op.pl