Aktualności


 

1. Deklarację kontynuacji przedszkolnej składamy w sekretariacie do dnia 30 marca 2018 roku

 

2. Rekrutacja Dzieci do Przedszkola

rozpocznie się 3 kwietnia 2018

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

 

 

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat.

 

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. Przyjecie dzieci do Przedszkola na wolne miejsca następuje poprzez kolejność zgłoszeń. Rodzeństwo dzieci – aktualnych wychowanków ma pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola.

 

3. Wpis Dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia, wypełnienia karty zgłoszenia i wpłaty wpisowego (200 zł) oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

4. Rekrutacja dokonywana jest raz do roku (w miesiącu kwiecień) i obowiązuje także dzieci już uczęszczające do Przedszkola. Rodzice wypełniają deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej do końca marca oraz uiszczają wpisowe (wpisowe jest częścią czesnego za wrzesień, jest bezzwrotne w momencie rezygnacji z Przedszkola).

 

5. Zapisy Dzieci do Przedszkola prowadzi siostra Dyrektor.