Zapisy


Rekrutacja w naszym Przedszkolu na rok 2020-2021 rozpocznie się

dnia 1 kwietnia 2020 r.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na rozmowę z siostrą Dyrektor

 

tel. 22 7740188 

 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. Przyjecie dzieci do Przedszkola na wolne miejsca następuje poprzez kolejność zgłoszeń. Rodzeństwo dzieci – aktualnych wychowanków ma pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola.

3. Wpis Dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia, wypełnienia karty zgłoszenia i wpłaty wpisowego (150 zł) oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

4. Rekrutacja dokonywana jest raz do roku (od dnia 1 do dnia 30 kwietnia) i obowiązuje także dzieci już uczęszczające do Przedszkola. Rodzice wypełniają deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej do końca marca oraz uiszczają wpisowe (wpisowe jest częścią czesnego za wrzesień, jest bezzwrotne w momencie rezygnacji z Przedszkola).

5. Zapisy Dzieci do Przedszkola prowadzi siostra Dyrektor.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

NASZE CELE I ZADANIA

 

 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek jest placówką katolicką,
  w której wychowanie dziecka jest realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

 • Przedszkole zapewnia wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich poprzez codzienną, wspólną modlitwę dzieci, cotygodniową katechezę, przybliżanie treści roku liturgicznego, przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich.

 

 • Dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka: emocjonalnego, poznawczego, społecznego i duchowego. W centrum naszego zainteresowania jest dziecko. Każdemu dziecku zapewniamy szacunek dla jego godności i respektowanie jego tożsamości. Oferujemy przestrzeń, w której dzieci będą czuły się akceptowane, kochane
  i bezpieczne.

 

 • Organem prowadzącym jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P.
  z Gandino. Prowadzimy wspólnotowo Przedszkole (cała wspólnota Sióstr), gdyż hasłem naszej misji wychowawczej jest „jedność, działanie razem” według charyzmatu Sióstr Urszulanek.

 

 • Przedszkole realizuje swoje cele i zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci poprzez prowadzenie wspólnych oraz indywidualnych spotkań rodziców z Dyrektorem przedszkola, nauczycielami i specjalistami (psychologiem, pedagogiem, logopedą).

 

 • Propagujemy styl współpracy w atmosferze rodzinnej. Pragniemy, aby nasze kontakty z dyrektorem i poszczególnymi pracownikami Przedszkola były otwarte, szczere, prostolinijne, czyli rodzinne. Prosimy o zgłaszanie bezpośrednio wszelkich uwag i wątpliwości siostrze Dyrektor.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00
 • Poszczególne zajęcia w przedszkolu odbywają się zgodnie z rytmem ustalonym w Rozkładzie Dnia i Rozkładzie zajęć dodatkowych.
 • Przedszkole pracuje od ostatniego tygodnia sierpnia do końca trzeciego tygodnia lipca, gdzie ostatni tydzień sierpnia jest również tygodniem poświęconym na „dni adaptacyjne” dla nowoprzyjętych dzieci.

 

 

OFERTA NA ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019

 

OFERTA PODSTAWOWA (wliczona w czesne):

 

 • Język angielski (codziennie)
 • Katecheza z modlitwą (codziennie)
 • Gimnastyka w j. angielskim (codziennie)
 • Nauka tańca (1 x w tygodniu)
 • Rytmika (1 x w tygodniu)
 • Gimnastyka z elementami korekcyjnymi (1 x w tygodniu)
 • Zajęcia plastyczne (według zapotrzebowania grupy)
 • Zajęcia teatralne (1 x w miesiącu)
 • Mały odkrywca (1 x w miesiącu)
 • Teatrzyk przyjazdowy (1 x w miesiącu)
 • Psycholog dla dzieci (według potrzeby)
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Spotkania indywidualne z psychologiem dla rodziców (według potrzeby)

 

OFERTA ROZSZERZONA (dodatkowo płatna) 

 • J. włoski (2 x w tygodniu)
 • Zajęcia z piłką
 • Balet
 • Warsztaty twórczości
 • Logopedia