"Przyjdźcie i zobaczcie"


„PRZYJDŹCIE I ZOBACZCIE”
– DROGA DO ŚWIĘTOŚCI -

DNI SKUPIENIA W BETANII

W dniach 25-27.01.2019r. Siostry Urszulanki z Gandino zorganizowały w Domu „Betania” w Nurcu – Stacji dni skupienia dla dziewcząt, pod hasłem: „Przyjdźcie i zobaczcie” – droga do świętości. Uczestniczyło w nich dziewięć dziewcząt pochodzących z Legionowa, Jabłonny, okolic Sokółki, Łysowa oraz Nurca - Stacji. Były obecne również: s. Katarzyna, s. Marzena, s. Maria
i s. Venturina. Wspólnie przeżyłyśmy spotkanie z żywym Jezusem obecnym w Słowie Bożym i Eucharystii.

Dni skupienia poprowadził ks. Dariusz Kucharek - ojciec duchowny WSD w Drohiczynie. Pierwszego dnia usłyszałyśmy jak bardzo ważne jest w naszym życiu „budowanie” Namiotu Spotkania z Bogiem, jak ważne jest znalezienie czasu i miejsca na rozmowę i spotkanie z Tym, który zna nas po imieniu i chce byśmy byli Jego przyjaciółmi. Natomiast drugiego dnia ks. Dariusz podczas swoich rozważań, przybliżył nam teksty z Ewangelii wg św. Marka. Mówił o tym, jak stawać się uczniem Jezusa Chrystusa, na przykładzie historii powołania Lewiego, uzdrowienia paralityka, uciszenia burzy na jeziorze oraz zaparcia się Piotra. Nauczyłyśmy się, że aby pójść za Jezusem to musimy Mu zawierzyć. On zawsze nas podnosi z upadków, ucisza burze naszego życia i przebacza nam nasze grzechy.
Ciekawym punktem naszego drugiego dnia skupienia były warsztaty, pt. „Zakochany w Słońcu”. Wykonałyśmy piękne słoneczniki, które symbolizowały naszą przyjaźń z Jezusem. Centralnym momentem dnia była Msza Święta, którą poprzedziła Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której mogłyśmy się zatrzymać przed naszym najlepszym Przyjacielem, który promieniami Swojej Miłości oświetla nas i przemienia nasze życie. Słoneczniki, które wcześniej wykonałyśmy podczas warsztatów, ofiarowałyśmy Jezusowi podczas Adoracji, jako znak oddania naszego życia pod Jego opiekę. Na zakończenie drugiego dnia s. Maria podzieliła się z nami świadectwem swojego powołania i opowiedziała, jakie miejsce w jej życiu zajmuje Maryja.
W niedzielę 27.01. podczas Mszy Świętej, wspólnie świętowaliśmy wspomnienie św. Anieli Merici – duchowej Matki wszystkich Sióstr Urszulanek na świecie. Dziękowałyśmy Bogu za Jej dar i nieustanną opiekę. Na zakończenie przedstawiłyśmy krótką historię Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino, życiorys św. Anieli Merici oraz Służebnicy Bożej Matki Dositei Bottani.
Dziękujemy Bogu za wspólnie spędzony czas na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Słowo Boże.