Katolicki Żłobek Sióstr Urszulanek


Katolicki Żłobek Sióstr Urszulanek rozpoczyna swoją działalność

1 września 2017 roku.

 

W centrum naszego zainteresowania jest Dziecko i jego integralny rozwój. Wychowujemy w myśl naszej Patronki Anieli Merici, która nazywała swój styl wychowawczy pedagogiką miłości:

 

 

To pedagogika miłości, mądrej miłości. Miłość to fundament, metoda a zarazem cel do którego chcemy prowadzić wychowanka: „z miłością, ręką łagodną i delikatną, a nie władczo i szorstko”

(legat III)

  • Dlatego każdemu dziecku  zapewniamy szacunek dla jego godności i respektowanie jego tożsamości;
  • promujemy chrześcijański system wartości;
  • uwzględniamy indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka;
  • oferujemy przestrzeń, w której dzieci będą czuły się akceptowane, kochane i bezpieczne;

 

Żłóbek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Przyjmujemy Dzieci od 1 roku życia.

 

 

sala zabaw
Sala zabaw
Sypialnia